LEASING MASZYN ROLNICZYCH

Gospodarstwa rolne i leśne miewają czasem pewne ograniczenia pod względem finansowym, przez co nie zawsze od razu i samodzielnie mogą pozwolić sobie na zakup drogich maszyn. Na ratunek wychodzi im leasing maszyn rolniczych, który stanowi o wiele lepszą formę finansowania od kredytu. Leasing pozwala zaopatrzyć się w takie maszyny rolnicze, jak: prasa do belowania, ładowacz rolniczy, ciągnik rolniczy, a nawet kombajn oraz wiele innych.

Firmy leasingowe dbają o przedstawienie swojej oferty w jak najlepszy sposób. Cechuje się ona szybkim rozpatrzeniem decyzji leasingowej. Zadaniem rolnika jest tylko wypełnienie prostego formularza na stronie bądź skontaktowanie się telefoniczne i przedstawienie swoich oczekiwań względem przedmiotu leasingu. Na tej podstawie leasingodawca ma możliwość załatwienia wszystkich formalności i przygotowania atrakcyjnych warunków umowy. Rolnicy otrzymują więc raty dostosowane do ich oczekiwań (sezonowe, degresywne bądź równe). Czas trwania leasingu różni się w zależności od oferty firmy leasingowej (1-10 lat).

Do leasingu maszyn rolniczych gospodarstwa rolne mają możliwość uzyskania dodatkowego ubezpieczenia, na przykład majątkowego i na życie. Firmy leasingowe współpracują z firmami ubezpieczeniowymi i dzięki temu są w stanie przedstawić swoim klientom jeszcze lepszą ofertę.

Leasing operacyjny maszyn rolniczych to najlepsze rozwiązanie dla gospodarstw rolnych będących czynnymi płatnikami VAT i pozbawionymi długów. Mają one możliwość zaliczenia opłaty wstępnej (inicjalnej) oraz rat leasingowych do kosztów prowadzenia działalności rolniczej.

Leasing finansowy maszyn rolniczych to wyjście dla tych, którzy mają zamiar zawrzeć umowę leasingu na krótki czas oraz chcą rozliczać się na podstawie podatku zryczałtowanego. Takie gospodarstwa rolne bardziej interesuje wniesienie większego udziału własnego, co wpływa na zmniejszenie zobowiązania.

Odpisy amortyzacyjne mają różne przełożenie w leasingu finansowym i operacyjnym. W leasingu operacyjnym minimalny okres amortyzacji wynosi 2 lata, czas maksymalny nie ma żadnych ograniczeń. Rata kapitałowa i odsetkowa jest wliczana do kosztów prowadzonej działalności rolniczej. Natomiast w tym przypadku rolnik nie ma prawa samodzielnie dokonać odpisów amortyzacyjnych. Takie prawo przysługuje rolnikom rozliczającym się na podstawie leasingu finansowego. Wtedy jest możliwość zaliczenia maszyn rolniczych, przedmiotu leasingu do majątku rolnika, co uprawnia go do dokonania odpisów amortyzacyjnych.

Rolnicy decydujący się na leasing finansowy maszyn rolniczych muszą zdawać sobie sprawę, że nie ma on wpływu na ich zdolność kredytową. Jeśli więc chcieliby w czasie trwania umowy leasingu skorzystać z kredytu, to bank nie powinien robić z tym żadnych trudności. Nawet odpisy amortyzacyjne w leasingu finansowym nie są brane pod uwagę. Inaczej jest w przypadku leasingu operacyjnego, który czasami utrudniania rolnikom otrzymanie kredytu w wysokości, która ich interesuje.