Koszty leasingu

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej finansowania poprzez leasing warto poznać poszczególne elementy, które wpływają na całkowite koszty, jakie poniesie przyszły leasingobiorca. Zaletą leasingu z pewnością jest to, że stosunkowo swobodnie można ukształtować warunki umowy w taki sposób, by było to jak najbardziej korzystne dla osoby, która decyduje się na leasing.


Główne źródła kosztów

  • raty leasingowe – czyli miesięczna suma, jaką użytkownik pojazdu będzie zobowiązany płacić przez ustalony okres trwania umowy
  • koszty wstępne, ubezpieczenia, gwarancje, opłaty manipulacyjne – stanowią one koszt uzyskania przychodu, a depozyt gwarancyjny (jeśli występuje) jest zwykle zwrotny
  • wpłata początkowa (zwana też czynszem inicjalnym) – im jest ona wyższa, tym suma opłat leasingowych będzie mniejsza
  • całkowity koszt leasingu zależy jest również od okresu obowiązywania umowy

Koszty a model finansowania

Koszty leasingu zależne są również od modelu leasingowego, jaki klient wybierze. Wyróżniamy dwa takie modele:

 

  • leasing operacyjny – jest obecnie najpopularniejszą formą leasingu, koszty amortyzacyjne odpisuje leasingodawca, leasingobiorca traktuje raty leasingowe oraz opłatę wstępną jako koszty uzyskania przychodu; jako że do każdej raty doliczany jest podatek VAT, leasingobiorca może skorzystać z tarczy podatkowej

 

  • leasing finansowy – odpisy amortyzacyjne należą w tym przypadku do leasingobiorcy, płaci on jedynie część odsetkową raty, podatek VAT jest płatny z góry przy pierwszej racie leasingowej, po zakończeniu umowy leasingobiorca może stać się pełnoprawnym właścicielem leasingowanego pojazdu

 

Jedną z najbardziej cenionych zalet leasingu, a zwłaszcza leasingu operacyjnego, jest możliwość odliczenia całości rat leasingowych (w przypadku kredytu bankowego możliwe jest jedynie odliczanie odsetek). Przewaga nad kredytem oznacza w tym przypadku możliwość odliczenia aż 60% VAT oraz zapisanie w kosztach kwoty netto powiększonej o ten VAT, którego nie można rozliczyć.